Kandić posetio Nacionalnu organizaciju potrošača Srbije