Jovanović: Ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje je jedina sigurna investicija