Jovanović učestvovao u raspravi sa ekspertima Venecijanske komisije povodom Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi