Jovanović: Srbija reagovala na dobar način tokom migrantske krize