Jovanović sa predstavnicima Skupštine opštine Stari grad o ravnomernom razvoju grada