Jovanović sa članicama Foruma žena: Borba za sigurnost i jednaka prava svih žena nastavlja se i danas