Jovanović sa Angeloskim: „Otvoreni Balkan“ – šansa za jačanje privredne saradnje i stvaranje bolje poslovne klime