Jovanović: Očekujemo da se nastavak dijaloga fokusira na konkretne probleme