Jovanović: Obezbediti finansiranje javnih servisa kako bi stvarali programe najvišeg kvaliteta namenjene svim građanima