Jovanović: Nastaviti sa radom na poboljšavanju položaja osoba kojima je neophodna transplantacija organa