Jovanović je ukazao na potrebu da se konstantno radi na unapređenju usluga iz oblasti elektronske komunikacije