Jovanović: Interes društva je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu