Jovanović: Beograd mora biti otvoren i uključiti u život i najugroženije među nama