Jevremović učesnik okruglog stola na temu  „Sindikat i politika“