Jefić Branković: Pred izabranim članovima Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva obaveza i teret da obezbede pravdu za sve