Jefić Branković: Na Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” otvoreno je renovirano Staro kupatilo