Ivanišević: Ukupno 70 miliona dinara plasirano putem konkursa za manifestacije i žensko preduzetništvo