Ivanišević učestvovao na konferenciji ,,Žene kao nosioci ruralne ekonomije”