Ivanišević učesnik sastanka Sektorske grupe za privredu i poljoprivredu