Ivanišević učesnik okruglog stola ,,Nauka i privreda su ženskog roda’’