Ivanišević se sastao sa predstavnicima sindikata građevinarstva i IGM Vojvodine i Srbije