Ivanišević se sastao sa direktorom Turističke zajednice Grada Umaga: Prioritet je jačanje međuregionalne saradnje