Ivanišević: Sastanak sa predstavnikom Nemačke agencije za međunarodnu saradnju GIZ