Ivanišević sa rektorom Bogoslovije u Sremskim Кarlovcima o podizanju svesti i značaju verskog turizma na teritoriji AP Vojvodine