Ivanišević: Pomoć i pordška preduzetnicima ikroz stručno edukativno štivo