Ivanišević: Osnaživanje žena i povezivanje žena u naučnoj delatnosti sa privredom kao put ka pravednom društvu