Ivanišević: Odgovorni smo prema državi onoliko koliko cenimo njenu tradiciju