Ivanišević: Ideja je da Šid stekne adekvatnu marketinšku strategiju