Ivan Karl: Beograd ima i sposobnost i tradiciju u organizovanju kulturnih manifestacija