Jovanović: Važno je da čuvamo i negujemo različitosti