Funkcioneri SDP Srbije razgovarali sa predstavnicima Udruženja samostalnih preduzetnika