Durgutović: Moramo da se vratimo porodici i razgovorima sa svojom decom, kao i da se dodatno edukujemo