Donacije za 2018. godinu

U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Socijaldemokratska partija Srbije, objavljuje:

 

Ime i prezime / Naziv Mesto Iznos davanja Datum objavljivanja
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 23.01.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.02.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.03.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.04.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.05.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 22.06.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.07.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.08.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.09.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 23.10.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.11.2018.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.12.2018.