Ćosović: Uvođenje elektronske prijave u APR-u imaće niz pozitivnih efekata