Ćosović: Usaglasiti Zakon o muzejskoj delatnosti sa Zakonom o kulturi