Ćosović: Sastanak predsednice Poslaničke grupe prijateljstva sa Irakom sa otpravnikom poslova ambasade Republike Irak u Beogradu