Buhić se sastao sa predestavnicima Javnog Preduzeća „Putevi Srbije“ i kompanijom Tašjapi