Bačevac sa saradnicima kontrolisao uslove života i tretman lica lišenih slobode u Okružnom zatvoru u Beogradu