Bačevac podsetio na prijateljstvo sa Azerbjedžanom