Jovanović razgovarao sa članovima i aktivistima u Mladenovcu