Mihailović na kongresu Socijalističke internacionale: SDSP čvrsto deli uverenje da je put ka miru vezan za jačanje demokratije i za stvaranje društva solidarnosti koje poštuje ljudska prava