Ivanišević razgovarao sa predsednicom Opštine Beočin