Ivanišević učestvovao u potpisivanju Protokola o saradnji Sekretarijata i Novosadskog sajma